På måndag: Sundbybergs kommunstyrelse röstar om bilgata intill Tvärbanan

I somras uppmärksammade vi i tidningen och på vår hemsida att det planeras en bilväg för 13.000 bilar från Ursvik till Kista när Tvärbanan ska byggas. Trots att flera styrande Sundbybergpolitiker i media, Länsstyrelsen och Stadsmiljö- och tekniska nämnden har avstyrkt förslaget med en bilväg finns den ännu kvar. Ordförande för Stadsmiljönämnden, Stefan Bergström (C) sa också att det finns andra lösningar såsom att Tvärbanan, bussar och utryckningsfordon kunde gå i samma spår.

Istället kommer nu på måndag Kommunstyrelsens Exploaterings- och hållbarhetsutskott träffas och  lägga fram ett granskningsförslag där bilgatan ska vara kvar. Och trots att det inte finns ett enda dokument i ärendet som redogör för det faktiska behovet för kollektivtrafik eller utryckningsfordon (se ärendets diarium):

”Inriktningen är att den enbart ska vara till för busstrafik samt utryckningsfordon och utrustas med hinder för att förhindra smittrafik, men detaljplanen reglerar inte trafikslagen i sådan detaljeringsnivå. Gatan kommer att löpa parallellt med tvärbanan och Kymlingelänken precis väster om Igelbäckens naturreservat … .” (s. 13 i planbeskrivningen)

Vy mot Ursvik från Igelbäcken. Ett populärt rekreationsområde där både Tvärbanan och bilgatan ska byggas.

Vy mot Ursvik från Igelbäcken. Ett populärt rekreationsområde där både Tvärbanan och bilgatan ska byggas.

Men eventuellt kommer lokalgatan användas enbart ”tidvis” för biltrafik. Exemplet från Sjövägen i Solna visar dock att polisen har inga resurser för att se till att genomfartsförbudet efterlevs:

”Lokalgatan till Kista kan innebära ökad trafik genom området. Ökad vägtrafik skapar ny trafik, så kallad inducerad trafik, vilket innebär att den totala mängden trafik i Ursvik kan komma att öka till följd av lokalgatan. Det går däremot att motverka genom att göra tillgången till lokalgatan tidsbegränsad för biltrafik, genom lokala trafikföreskrifter och på så sätt bidrar det till en bättre silning av trafiken till och från västra Ursvik. Likaså skulle den kunna användas för en utökad cykeltrafik under andra tider på dagen. En ökad trafik medför sämre trafiksäkerhet, ökat buller. Att anlägga lokalgatan bedöms därför medföra vissa problem till ett uppfyllande av miljömålet ’God bebyggd miljö’.” (s. 20 i planbeskrivningen)

Om du vill förhindra att en gata byggs genom detta viktiga rekreationsområde och du inte vill att Ursvik används som smitväg, skriv din åsikt till utskottsledamöterna inför mötet på måndag:

Schilling, Peter S ledamot Sundbyberg
Åhgren, Sofie S ledamot Sundbyberg
Söderholm, Fredrik M ledamot Sundbyberg
Amin, Adgar MP vice ordförande Sundbyberg
Wiklund, Jesper V ledamot Sundbyberg
Hammarin, Anna-Lena L ledamot Sundbyberg
Bergström, Stefan C ordförande Sundbyberg
Manell, Jens KD ledamot Sundbyberg

 

Så här skrev vi från Naturskyddsföreningen:

”Bästa ledamöter i Sundbybergs Exploaterings- och hållbarhetsutskott,

På måndag ska ni besluta om skelettplanen för Tvärbanan genom Ursvik.

Naturskyddsföreningen Solna-Sundbyberg vill be er att noga överväga om det verkligen är rätt att i planen inkludera den lokalgata som kommer att möjliggöra genomfart genom Ursvik till Kista (s. 13 i planbeskrivningen). Denna gata har tidigare under granskningsprocessen hårt kritiserats av flera instanser. Utöver vår organisation, som företräder ett stort antal boende i Sundbyberg, är det bland annat föreningen Rädda Järvafältet och Länsstyrelsen. Många boende i Ursvik har också uttryckt sina farhågor, såväl på det samrådsmöte som ägde rum tidigare i år, i samrådsyttranden samt i kommentarer bland annat på Facebook och i Vi i Sundbyberg.

Igelbäcken vid E18 där Tvärbanan och bilgatan ska byggas.

Igelbäcken vid E18 där Tvärbanan och bilgatan ska byggas.

Våra huvudargument mot gatan är att den kommer att utgöra en smitväg för stora mängder biltrafik mellan Solna/Sundbyberg och Kista. Vägen kommer att skapa buller, luftföroreningar och öka risken för olyckor i ett område med många oskyddade trafikanter. Vägen kommer att dras rakt igenom ett mycket välanvänt rekreationsområde och skada den mycket känsliga miljön precis invid Igelbäckens naturreservat. All erfarenhet visar att hinder eller avgränsningar i form av skyltar el dyl fungerar dåligt, se exemplet Sjövägen i Solna.

Vi vädjar nu till er – ta bort lokalgatan ur förslaget!

För styrelsen för Naturskyddsföreningen Solna-Sundbyberg,

/Linda Bell och Florian Reitmann”

Dela

Kommentera

2 thoughts on “På måndag: Sundbybergs kommunstyrelse röstar om bilgata intill Tvärbanan

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.