Wåhlberga äng

Wåhlberga äng är en del av Igelbäckens naturreservat vilket delas av kommunerna Solna och Sundbyberg. Ängsmarker hyser en stor biologisk mångfald, och Wåhlberga äng är inget undantag. Här kan man till exempel få se ängsblommorna jungfrulin, darrgräs, solvända, brudbröd, kärringtand och natt & dag. Blomsterprakten ger i sin tur förutsättningar för många insekter som är beroende av dessa växter.

Wåhlberga äng hävdas av Naturskyddsföreningens lokalförening. Två gånger om året görs en insats för att bevara den biologiska mångfalden. På våren städas ängen från kvistar, gamla löv och sly (s.k. vårfagning) och på sensommaren, på Ängens dag, slås ängen med lie.

Nedan kan du se bilder från augusti 2016 då vi som varje år firade Ängens dag på Wåhlberga äng. Cirka 25 personer, därav många barn, hjälpte till och slog gräset miljö- och naturvänligt med lie. Även i år bjöd vi på spelmansmusik och fika. Givetvis hade vi tur med vädret och vi tackar särskilt Tove Holm och Ulla Alm som huvudansvariga för planering och genomförande samt Sophie Woolley för bilderna!

 

IMG_3965 IMG_3963

IMG_3964 IMG_3987

IMG_3989 IMG_3998

IMG_3992 IMG_3995

IMG_3994 IMG_4200

IMG_4000 IMG_3991

IMG_4202 IMG_4204

IMG_4214 IMG_4216

IMG_4364 IMG_4225

IMG_4231