Kommentarer till https://solna-sundbyberg.naturskyddsforeningen.se Tue, 20 Aug 2019 10:02:58 +0000 hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.9.4 Kommentarer till Stora träd huggs ner för dagvattendamm vid Råstasjön av sverker unnes https://solna-sundbyberg.naturskyddsforeningen.se/2019/07/29/stora-trad-huggs-ner-for-dagvattendamm-vid-rastasjon/#comment-324 Tue, 20 Aug 2019 10:02:58 +0000 https://solna-sundbyberg.naturskyddsforeningen.se/?p=1161#comment-324 Jag flyttade hit från Uppsala 1985 och drogs genast till Råstasjön. På den
tiden plogades en skridskobana på isen och jag metade upp feta braxen
eller vad det var (fiskekort?) De fina villorna byggde filmdirektörerna uppe
i Filmstaden. Redan då tyckte jag det var buskigt och skräpigt kring sjön –
en solpark med duschar fanns bakom tennishallen. Det växte igen mer
och mer under åren. Skrattmåsarna blev fler och fler liksom canadagässen.
Harry Ivarsson med fru gjorde en förstklassig inventering av floran runt
sjön och man förvånas över alla arter.
”Dagvattendamm”? Jaha – det är alltså det som rinner ner i gatubrunnarna?
Men först rinner det ju ut i sjön och blandas upp där? Det vatten som sen
”renas” är ju sjövattnet? Har jag missat nåt?

]]>
Kommentarer till Stora träd huggs ner för dagvattendamm vid Råstasjön av kretssolna https://solna-sundbyberg.naturskyddsforeningen.se/2019/07/29/stora-trad-huggs-ner-for-dagvattendamm-vid-rastasjon/#comment-320 Wed, 31 Jul 2019 09:21:04 +0000 https://solna-sundbyberg.naturskyddsforeningen.se/?p=1161#comment-320 Som svar på Britta Ring.

Hej Britta! Meningen med naturreservatet för Råstasjön är givetvis att skydda området från ytterligare ingrepp. Samtidigt finns det i referatsbestämmelserna möjlighet att utveckla och omdana området i syfte att förbättra den lokala miljön och höja naturvärdena. Kommunen vill med dammen minska föreningar som forsar ner i sjön på bekostnad av några enstaka träd och mestadels det som idag är gräsmatta. Vi från Naturskyddsföreningen tycker att det är bra med en dagvattendamm vid sjön, men att det absolut går att ändra på utformningen så att träden bevaras.

]]>
Kommentarer till Stora träd huggs ner för dagvattendamm vid Råstasjön av Britta Ring https://solna-sundbyberg.naturskyddsforeningen.se/2019/07/29/stora-trad-huggs-ner-for-dagvattendamm-vid-rastasjon/#comment-319 Tue, 30 Jul 2019 11:06:06 +0000 https://solna-sundbyberg.naturskyddsforeningen.se/?p=1161#comment-319 Förstår inte. Finns inte regler som förbjuder ingrepp av den storleken i ett naturreservat? Vad är det annars för mening med att klassa ett område som natuterreservat?

]]>
Kommentarer till Insektshotell vid Råstasjön med hjälp av företaget Xylem av Naturvårdsinsats vid Lötsjön/Golfängarna tillsammans med Xylem och Sundbybergs stad https://solna-sundbyberg.naturskyddsforeningen.se/2017/09/19/insektshotell-vid-rastasjon-med-hjalp-av-foretaget-xylem/#comment-282 Sun, 30 Sep 2018 14:56:04 +0000 https://solna-sundbyberg.naturskyddsforeningen.se/?p=948#comment-282 […] Vid första gången tog vi omfattande vattenprovar och året därpå satt vi upp numera prosperande insektshotell vid Råstasjön. I år gick vi över kommungränsen, till Golfängarna för att i kooperation med […]

]]>
Kommentarer till Skydda Vasalundsparken! – Demonstration nu på söndag, 21/1, kl 13.00-14.30 av Gunilla Gunnarsson https://solna-sundbyberg.naturskyddsforeningen.se/2018/01/15/skydda-vasalundsparken-demonstration-nu-pa-sondag-21-1-kl-13-00-14-30/#comment-281 Tue, 23 Jan 2018 16:57:55 +0000 https://solna-sundbyberg.naturskyddsforeningen.se/?p=1002#comment-281 Styrande politiker i Solna måste ta sitt ansvar och inte nagga på de få grönområden som finns i Solna. I det här fallet Vasalundsparken. Solna är ju inte så vacker stad, så den behöver inte förstöras ytterligare. Den politiker som värnar och vill bevara grönområden kommer att i framtiden bli hågkommen, det kan inte bara vara kortsiktigt tänkande. Denna park användes på sommaren för människor som kanske inte har något sommarnöje att åka till. Barnen på vintern åker kälke och roar sig i Vasalundsparken. Träden borde man värna mera om och framför allt de fina ekarna som nu vuxit upp till pampiga träd, för fåglar och fladdermöss som trivs där.
Tur att det finns de som anstränger sig för att staden skall behålla det lilla gröna som finns kvar. De skall ha stort Tack.

]]>
Kommentarer till Skydda Vasalundsparken! – Demonstration nu på söndag, 21/1, kl 13.00-14.30 av Född och uppvuxen i Råsunda https://solna-sundbyberg.naturskyddsforeningen.se/2018/01/15/skydda-vasalundsparken-demonstration-nu-pa-sondag-21-1-kl-13-00-14-30/#comment-280 Sun, 21 Jan 2018 10:12:03 +0000 https://solna-sundbyberg.naturskyddsforeningen.se/?p=1002#comment-280 Bra initiativ att demonstreras för att skydda Vasalundsparken. Måste bli ett slut på att de styrande i Solna med Pehr Granfalk i spetsen gör precis som de vill och kör över kommunvånarna som betalar deras löner. Dessutom har de extremt betalt! Vet många som kommer rösta på Solnapartiet i kommande val.

]]>
Kommentarer till Sundbybergbor inventerar de sista urskogarna då Skogsstyrelsen ”pausar” av kretssolna https://solna-sundbyberg.naturskyddsforeningen.se/2017/07/26/sundbybergbor-inventerar-de-sista-urskogarna/#comment-269 Thu, 27 Jul 2017 08:11:39 +0000 https://solna-sundbyberg.naturskyddsforeningen.se/?p=886#comment-269 Som svar på Maria Lilja.

Hej Maria! Allt tack till Haoujin och de ivriga inventerarna som hjälper oss att bevara viktiga bitar av jordens biologiska mångfald!
Jag har nu också uppdaterat texten med en hel del fina bilder som Haoujin tog under kursen.
/Florian

]]>
Kommentarer till Sundbybergbor inventerar de sista urskogarna då Skogsstyrelsen ”pausar” av Maria Lilja https://solna-sundbyberg.naturskyddsforeningen.se/2017/07/26/sundbybergbor-inventerar-de-sista-urskogarna/#comment-268 Wed, 26 Jul 2017 13:52:16 +0000 https://solna-sundbyberg.naturskyddsforeningen.se/?p=886#comment-268 Vilket fantastiskt bra och värdefullt jobb ni gör med detta.

]]>
Kommentarer till På måndag: Sundbybergs kommunstyrelse röstar om bilgata intill Tvärbanan av kretssolna https://solna-sundbyberg.naturskyddsforeningen.se/2016/12/09/pa-mandag-sundbybergs-kommunstyrelse-rostar-om-bilgata-intill-tvarbanan/#comment-267 Thu, 02 Mar 2017 10:03:08 +0000 http://solna-sundbyberg.naturskyddsforeningen.se/?p=770#comment-267 Som svar på Arne Evertsson.

Hej Arne,
Både kommunstyrelsen och stadens stadsmiljö- och tekniska nämnd samt byggnads- och tillståndsnämnd har tillstyrkt lokalgatan. Länsstyrelsen verkar inte längre kräva att lokalgatan ska utgå. Just nu överarbetas planförslaget så att den snart kan antas i kommunfullmäktige, misstänker jag.

Mer om ärendets gång kan du läsa i stadens diarium: http://www.sundbyberg.se/politik-paverkan/insyn-beslut/diariet.html?q=&journalUnits=&journalUnits=BTN&journalUnits=FN&journalUnits=GGN&journalUnits=ION&journalUnits=KS&journalUnits=KAN&journalUnits=KFN&journalUnits=SAN&journalUnits=SMN&journalUnits=STN&journalUnits=VN&journalUnits=%C3%84N&journalUnits=%C3%96N&endDate=&show=documents&doSearch=true&id=KS-0638%2F2015&currentPage=1&startDate=&status=&

Respektive här på stadens hemsida:
http://www.sundbyberg.se/bygga-bo-miljo/stadsplanering-byggprojekt/detaljplaner/pagaende-planarbete/stora-ursvik—de-vastra-delarna/tvarbana—kistagrenen-i-ursvik.html

Bästa hälsningar
/Florian
Ordförande

]]>
Kommentarer till På måndag: Sundbybergs kommunstyrelse röstar om bilgata intill Tvärbanan av Arne Evertsson https://solna-sundbyberg.naturskyddsforeningen.se/2016/12/09/pa-mandag-sundbybergs-kommunstyrelse-rostar-om-bilgata-intill-tvarbanan/#comment-263 Sat, 18 Feb 2017 18:26:59 +0000 http://solna-sundbyberg.naturskyddsforeningen.se/?p=770#comment-263 Vilket blev resultatet av mötet?

]]>