Sundbybergbor inventerar de sista urskogarna då Skogsstyrelsen ”pausar”

En bild på Haoujin Gezeni och hans hund i skogen.

I den svenska skogen finns många unika och oersättliga naturvärden. Särskilt värdefulla skogsområden i landet kallas nyckelbiotoper, och de har extra stor betydelse för skogens djur och växter. Den statliga myndigheten Skogsstyrelsen har tidigare inventerat skogen och klassat områden som nyckelbiotoper, men de har under våren gjort en paus som ledde till mycket kritik. Naturskyddsföreningen har länge […]

Läs mer