Upprustning av Lötsjön-Golfängarna

Solna- och Sundbybergsborna behöver sina grönområden, nu mer än någonsin. I dessa tider av kris och oro söker sig många människor i våra kommuner till grönstråk och naturområden. Här får vi återhämtning, tröst, motion och rekreation. När vi är många som rör oss i parker och naturreservat behöver vi visa varandra och naturen lite extra […]

Läs mer