Aktuellt i Solna-Sundbybergskretsen 2021

Politisk påverkan, naturkänsla och konsumentmakt Kommunernas klimatomställning Klimatet är vår tids ödesfråga, och det krävs kraftfulla åtgärder för att begränsa jordens uppvärmning enligt Parisavtalets mål. Kommunerna har en nyckelroll i klimatomställningen, och tiden är knapp. Ett effektivt verktyg som används i flera kommuner i Sverige är klimatbudgetering, vilket betyder att man på lokal nivå sätter […]

Läs mer