https://solna-sundbyberg.naturskyddsforeningen.se Sun, 30 Sep 2018 16:08:21 +0000 sv-SE hourly 1 https://wordpress.org/?v=4.9.8 Naturvårdsinsats vid Lötsjön/Golfängarna tillsammans med Xylem och Sundbybergs stad https://solna-sundbyberg.naturskyddsforeningen.se/2018/09/30/naturvardsinsats-vid-lotsjon-golfangarna-tillsammans-med-xylem-och-sundbybergs-stad/ https://solna-sundbyberg.naturskyddsforeningen.se/2018/09/30/naturvardsinsats-vid-lotsjon-golfangarna-tillsammans-med-xylem-och-sundbybergs-stad/#respond Sun, 30 Sep 2018 14:56:00 +0000 https://solna-sundbyberg.naturskyddsforeningen.se/?p=1131 Den 10 september ordnade kretsen för tredje gången tillsammans med företaget Xylem en volontärsdag för ett fyrtiotal anställda från ett flertal länder och kontinenter. Första gången tog vi omfattande vattenprover och året därpå satt vi upp numera insektshotell vid Råstasjön. I år gick vi över kommungränsen, till Golfängarna för att i samarbete med Sundbybergs stad bevara och förstärka områdets biologiska mångfald.

Aktiviteten började med en kort introduktion genom kommunens parkarbetare Vilhelm Kroon i de arter som finns och är beroende av Sundbybergs nya naturreservat. Förutom att området är ett mycket viktigt revir både för fiskgjusen och duvhöken så fokuserade han särskilt på hur vildbina behöver blommor i städerna som kompensation för att 99 % av Sveriges ängsmarker har försvunnit.

Sedan fördelades uppgifterna till de olika grupperna. Volontärerna snickrade och satte upp bland annat olika sorts fågelholkar, två stycken holkar för igelkottar samt grävde en äng runt tre stycken nya insektshotell. Materialet och hotellen/holkarna finansierades av vår lokalförening.

Ett flertal volontärer slog de stora och viktiga ängsmarkerna mitt i Golfängarna naturvänligt med lie och blev mycket glada och slutligen lagom utmattade av denna eftermiddagsmotion. Andra grupper plockade skräp i området, tog vattenprover samt rensade längs och i Södra Råstabäcken. En grupp friställde också äldre tallar så att de kan fortsätta få mycket dagsljus och vara hemstad för skalbaggen Reliktbocken samt trädsvampen Talltickan. Bägge är rödlistade arter och finns även vid Råstasjön.

Nästa år kommer vi vara tillbaka och fortsätta detta viktiga samarbete för att bevara och utveckla biologisk mångfald mitt i storstan! Stort tack till Sundbybergs stad, Xylem och alla volontärer för denna roliga insats som kommer göra skillnad!

 

]]>
https://solna-sundbyberg.naturskyddsforeningen.se/2018/09/30/naturvardsinsats-vid-lotsjon-golfangarna-tillsammans-med-xylem-och-sundbybergs-stad/feed/ 0
Bilder från Ängens dag på Tegelhagens äng https://solna-sundbyberg.naturskyddsforeningen.se/2018/08/20/bilder-fran-angens-dag-pa-tegelhagens-ang/ https://solna-sundbyberg.naturskyddsforeningen.se/2018/08/20/bilder-fran-angens-dag-pa-tegelhagens-ang/#respond Mon, 20 Aug 2018 12:57:35 +0000 https://solna-sundbyberg.naturskyddsforeningen.se/?p=1111 För drygt en vecka sedan gick Ängens dag av stapeln, i år dock på en annan äng än vanligt. Wåhlberga äng, som Naturskyddsföreningen Solna-Sundbyberg har skött i några decennier, visade sig redan ha slåttrats tidigare under sommaren. I och med detta fick vi i sista minuten flytta evenemanget till Tegelhagens äng som ligger ett par kilometer norr om Ulriksdals slott. Där samlades tio glada och arbetsvilliga personer och utförde en viktig insats för biologisk mångfald, trots regnet.

Ängar är artrika miljöer som försvinner i takt med att jordbruket rationaliseras och den traditionella skötseln försvinner. I och med detta hotas även de arter som är knutna till ängen, till exempel växter och insekter. Denna ängsyta är särskilt viktig för att gynna det hotade svartpälsbiet som finns i närområdet.

Kristoffer instruerade i lieslåtter och hässjning. Det hässjade (torkade) höet kommer sedan att komma till nytta som djurfoder i vinter. Vår speleman Janne underhöll med dragspelet och höll stämningen på topp även när regnet öste ned. När solen tittade fram passade vi på att njuta fantastiskt gott fika och mackor som Tove och Sara i kretsens styrelse ordnat!

Stort tack till alla som kom och som var inblandade i planeringen och genomförandet! Ett särskilt tack till Kristoffer och övriga på naturvården i Sollentuna kommun som möjliggjorde flytten.

Nästa år fortsätter vi som vanligt med skötseln av Wåhlberga äng, först med fagning under våren och sedan med slåtter på sommaren. Välkomna då!

 


 

]]>
https://solna-sundbyberg.naturskyddsforeningen.se/2018/08/20/bilder-fran-angens-dag-pa-tegelhagens-ang/feed/ 0
Miljöpolitisk debatt i Sundbyberg samt länk till inspelningen https://solna-sundbyberg.naturskyddsforeningen.se/2018/08/16/miljopolitisk-debatt-i-sundbyberg-samt-lank-till-inspelningen/ https://solna-sundbyberg.naturskyddsforeningen.se/2018/08/16/miljopolitisk-debatt-i-sundbyberg-samt-lank-till-inspelningen/#respond Thu, 16 Aug 2018 15:05:33 +0000 https://solna-sundbyberg.naturskyddsforeningen.se/?p=1104 Igår kväll ordnade vi tillsammans med Miljöpartiet i Sundbyberg en miljöpolitisk debatt med introduktion av miljöministern Karolina Skog (MP). Nästan alla kandiderande lokalpartier skickade en företrädare, och inför 50 intresserade diskuterades i två timmar samhällets behov av klimatanpassning, samarbete mellan stat och kommun samt hur kommunen ska bedriva ett ambitiöst miljöarbete. Hela diskussionen livesändes och spelades in så att den går att se i efterhand. Tyvärr kunde vi inte åstadkomma bättre ljud, men bästa resultaten får man med högtalare av en smarthphone eller med hörlurar.

Efter pausen satte vi igång med själva lokalpolitiska diskussionen och lät kommunpolitikerna skriva upp hur många invånare kommunen ska ha år 2030 samt om ny bebyggelse får ske på kvarvarande grönytor. En större fråga blev också om bilen ska göra plats åt cyklister, gångtrafikanter och kollektivtrafiken. Politikerna fick där också meddela hur mycket bilens utrymme ska krympa till år 2030 för att främja andra trafikslag. Det jämfördes med referensvärdet från 2016 där fördelningen var 30% bil, 9% cykel och 16 % gång- och 55% kollektivtrafik. Diskussionen hettade här ordentligt till och visade upp större meningskiljaktigheter, bland annat vid frågan om kommunen ska införa bilfria zoner runt skolorna.

I stort sett enighet uppnåddes dock när vår ordförande Linda Bell ställde frågan om kommunen borde införa ett koldioxidtak för mat i kommunal verksamhet såsom för skolor, äldreboenden etc. Tanken enligt denna One Planet Plate-modellen av Världsnaturfonden är att välja rätt mat som är bäst för biologisk mångfald och klimatet genom att beräkna dess påverkan och redovisa detta i till exempel en veckomeny. Eftersom maten har 30% av all klimatpåverkan och är otroligt viktigt för att bevara jordens artrikedom hoppas vi tillsammans med kommunpolitikerna kan inleda en sådan viktig omställning redan under kommande mandatperioden.

Vår stora lokala hjärtefråga, att bevara området Madenbäcken och Råsta Gärde fick dock tummen ner från nästan alla politiker. Sedan några år tillbaka har vi en kontinuerlig dialog med kommunen och politikerna där vi försöker lyfta områdets betydelse som enda kvarvarande sprindningskorridor för Lötsjön, Golfängarna och Råstasjön. Vi varnar för att en hård exploatering skulle leda till den största delen av biologisk mångfald i centrala Solna och Sundbyberg skulle försvinna om stadens vision för Madendalen skulle genomföras. Dessutom är området helt enkelt en nödvändig buffert för att kyla ner vårt samhälle vid nästa extremhetta och för att ta upp regnvatten vid de stora, återkommande översvämningarna som vi behöver vänta oss. Därför ställer vi krav på att Madenbäcken måste inkluderas i naturreservat Lötsjön-Golfängarna.

Vi tackar en gång till alla som medverkade samt Miljöpartiet i Sundbyberg som vår samarbetspartner. Nu på onsdag, den 22 augusti kör vi miljöpolitisk debatt med partierna som kandiderar till kommunfullmäktige i Solna. Vi ordnar debatten from kl 18 på Quality Hotel Friends tillsammans med det lokala Centerpartiet. Kom gärna förbi och dela vårt evenemang på Facebook. Givetvis försöker vi där också att livesända och spela in debatten den här gången.

 

]]>
https://solna-sundbyberg.naturskyddsforeningen.se/2018/08/16/miljopolitisk-debatt-i-sundbyberg-samt-lank-till-inspelningen/feed/ 0
Lyckad dag vid Confidencen med festivalen O/modernt https://solna-sundbyberg.naturskyddsforeningen.se/2018/06/18/confidencen-festivalen-omodernt/ https://solna-sundbyberg.naturskyddsforeningen.se/2018/06/18/confidencen-festivalen-omodernt/#respond Mon, 18 Jun 2018 10:48:32 +0000 https://solna-sundbyberg.naturskyddsforeningen.se/?p=1089 Stort tack till alla som kom igår till gratisaktiviteterna runt Confidencen och som vi arrangerade tillsammans med klassiska musikfestivalen O/modernt!

På insektvandringen som leddes av vår styrelsemedlem Victor Eriksson kom det drygt 20 glada och intresserade personer som ställde många bra frågor! Det pratades mycket om biologisk mångfald, jordbruk, variation i landskapet, ängar, ekens historia i Sverige och trädgårdar – allt med fokus på insekter förstås. På grund av det särskilda skogs-/parklandskapet runt Confidencen och Ulriksdal blev det mest fokus på bin och skalbaggar knutna till gamla träd. Besökarna fick uppleva sammantaget några arter av humlor, en del fjärilar samt en tjusig praktbagge.

Samtidigt bjöd vi också på Shinrin Yoku, det vill säga ”japanskt skogsbad” med psykologen och skogsterapisten Petra Ellora Cau Wetterholm från Shinrin Yoku Sweden. Med ”skogsbad” menas en guidad avslappning, terapeutisk återhämtning och läkning genom närvaro och sensorisk kontakt med en levande miljö. Shinrin-Yoku utgör idag en del av den japanska hälsovården och läras alltså också ut i Sverige. En av Petras 25 deltagare beskriver upplevelsen av sin första Shinrin Yoku-vandring så här:

Vi fick bland annat lära oss ta IN skogen med alla våra sinnen, ögon, öron, huden och registrera allt vi såg, kände och hörde. Vi bjöds in att sitta ner och uppleva det som hände runtomkring oss. Vi promenerade extremt långsamt för att på det sättet sätta vårt nervsystem i lugn-tempo. En väldigt lärorik stund för alla tror jag, men framförallt mycket skön stund! Skogsbad till alla tack! Jag är övertygad om att fler skulle uppskatta naturen mer och få mer respekt för den!

Och därefter var det drygt 30 personer som byggde fågelholkar och insektshotell av bambupinnar och virke – lika många vuxna och barn. Stor bygglädje och entusiasm blev det! Och ifall du missade evenemanget respektive inte kunnat bygga på grund av materialet gick snabbt åt så finns det tips om att bygga eget insektshotell här. Tänk också på att rapportera ditt bihotell på Naturskyddsföreningens bi-vänliga karta – bivanlig.nu

En av de på plats byggda holkarna fick slutligen vara kvar i ett träd intill Confidencen. Trädet var lite för högt, men tillsammans klarade vi uppgiften galant (se sista bilden nedan).

En gång till ett stort, stort tack till alla volontärer, alla deltagare och alla som räddar biologisk mångfald genom att sätta upp fågelholkar och insektshotell på hemmaplan! Vi hade verkligen superroligt, och nästa år är vi tillbaka vid Confidencen tillsammans med festivalen O/modernt!

 

]]>
https://solna-sundbyberg.naturskyddsforeningen.se/2018/06/18/confidencen-festivalen-omodernt/feed/ 0
Workshop: Bygg din egen luftmätare, 31 maj https://solna-sundbyberg.naturskyddsforeningen.se/2018/05/22/workshop-bygg-din-egen-luftmatare-31-maj/ https://solna-sundbyberg.naturskyddsforeningen.se/2018/05/22/workshop-bygg-din-egen-luftmatare-31-maj/#respond Tue, 22 May 2018 17:57:57 +0000 https://solna-sundbyberg.naturskyddsforeningen.se/?p=1082 1000 personer dör i förtid Stockholms län på grund av luftföroreningar. Barn är särskilt utsatta. Luftföroreningar från trafiken, vedeldning, industriavgaser m.m. gör att deras lungor växer sämre samt att lungfunktionen riskerar att förbli nedsatt när de nått vuxenåldern. Nya studier har visat att påverkan börjar redan i fosterstadiet. Det finns ny information som visar att luftföroreningar minskar barns födelsevikt och att de kan födas i förtid.

Naturskyddsföreningen har länge kritiserat att Solna och Sundbyberg har för få mätstationer. Problemet med luftföroreningar behöver kartläggas bättre så att åtgärder kan sättas in. I Tyskland har över tusen luftmätare satts upp av privatpersoner, som med hjälp av den data de gemensamt samlat in kunnat visa på hur dålig luftkvaliteten var, och sedan krävt att politikerna gjorde något åt saken.

Nu finns flera så kallade medborgarforskningsinitiativ även i Sverige, och vi vill tipsa om att MP i Solna ordnar en workshop den 31 maj där man själv kan bygga en luftmätare till självkostnadspris.

]]>
https://solna-sundbyberg.naturskyddsforeningen.se/2018/05/22/workshop-bygg-din-egen-luftmatare-31-maj/feed/ 0
Norra Råstabäcken 30 maj – föreläsning och naturvandring https://solna-sundbyberg.naturskyddsforeningen.se/2018/05/22/norra-rastabacken-30-maj-forelasning-och-naturvandring/ https://solna-sundbyberg.naturskyddsforeningen.se/2018/05/22/norra-rastabacken-30-maj-forelasning-och-naturvandring/#respond Tue, 22 May 2018 17:48:48 +0000 https://solna-sundbyberg.naturskyddsforeningen.se/?p=1075 Exploatering och miljöföroreningar hotar den stadsnära artrika naturen vid Norra Råstabäcken (också kallad Madenbäcken), och som är en omistlig del av den sköra gröna infrastrukturen i våra kommuner.

Naturskyddsföreningen har nyligen engagerat sig emot en anläggning av en återvinningscentral precis intill bäcken, och det finns flera kommande byggplaner i området. Vi kräver att naturen längs bäcken får ett långsiktigt skydd genom att naturreservatet vid Lötsjön/Golfängarna utökas.

Nätverk Ör och Naturskyddsföreningen Solna-Sundbyberg bjuder nu in till en föreläsning och naturvandring längs Norra Råstabäcken med professor Magnus Enquist. Vi börjar kl 18.30 i Stadshuset Sundbyberg med föreläsningen och därefter gör vi en kort vandring längs bäcken. Avslutning cirka kl 21.00. Bilden nedan är tagen från en tidigare guidning med samma upplägg och vid samma ställe. Välkomna och sprid gärna Facebook-evenemanget!

Foto: Maria Thiessen

]]>
https://solna-sundbyberg.naturskyddsforeningen.se/2018/05/22/norra-rastabacken-30-maj-forelasning-och-naturvandring/feed/ 0
Bilder från fagningen på Wåhlberga äng https://solna-sundbyberg.naturskyddsforeningen.se/2018/05/02/bilder-fran-fagningen-pa-wahlberga-ang/ https://solna-sundbyberg.naturskyddsforeningen.se/2018/05/02/bilder-fran-fagningen-pa-wahlberga-ang/#respond Wed, 02 May 2018 20:06:30 +0000 https://solna-sundbyberg.naturskyddsforeningen.se/?p=1050 I söndags var vi ute på Wåhlberga äng för att kratta bort kvistar och löv så att blommorna och insekterna kan trivas även i år. Ängar är artrika miljöer som försvinner i takt med att jordbruket rationaliseras och den traditionella skötseln försvinner. De få som finns kvar behöver skötas om för att inte förlora de växter och djur som är knutna till dem. Sedan några decennier tillbaka har Naturskyddsföreningen Solna-Sundbyberg tagit på sig att rädda denna viktiga del av den biologiska mångfalden.

Vi är särskilt glada över att så många stora och små trotsade den regniga förmiddagen och tog sig dit för att hjälpa till! Allt gick ganska fort och under rasten njöt vi av Lottas och Victors goda mackor samt den värmande vårsolen som fördrev alla moln.

Stort tack till alla som planerade, förberedde och genomförde denna viktiga, årliga insats! Vi ses förhoppningsvis här igen på Ängens dag i början av augusti för att slå ängen med lie!

 ]]>
https://solna-sundbyberg.naturskyddsforeningen.se/2018/05/02/bilder-fran-fagningen-pa-wahlberga-ang/feed/ 0
Fagning på Wåhlberga äng nu på söndag, 29 april https://solna-sundbyberg.naturskyddsforeningen.se/2018/04/23/fagning-pa-wahlberga-ang-nu-pa-sondag-29-april/ https://solna-sundbyberg.naturskyddsforeningen.se/2018/04/23/fagning-pa-wahlberga-ang-nu-pa-sondag-29-april/#respond Mon, 23 Apr 2018 13:40:13 +0000 https://solna-sundbyberg.naturskyddsforeningen.se/?p=1042 På söndag den 29 april är vår krets ute igen och gör en aktiv insats för att bevara vårt kulturlandskap. Som varje år krattar vi bort kvistar, gamla löv och sly på Wåhlberga äng. Det gör vi för att hålla ängen öppen och göra sensommarens höbärgning så bra som möjlig.

Inga förkunskaper krävs och givetvis har vi tillräckligt med krattor, men ta gärna med arbetshandskar och tåliga kläder. Det handlar om en kort och rolig arbetsinsats på ca en timme. Kretsen bjuder såklart på matig fika. Ta med dina kompisar, kollegor och familj och sprid gärna inbjudan!

För mer information och anmälan, hör av dig till Victor Eriksson, 073-330 58 60, v.eriksson89@gmail.com

Här finns Facebook-evenemanget och här hittar du Wåhlberga äng på kartan.

Vi träffas vid caféet på Överjärva gård vid och går i samlad trupp till ängen vid 12:30. Promenaden tar cirka 10-20 minuter. Den som vill kan komma vid 11:45 och, på egen bekostnad, äta lunch på caféet på Överjärva gård tillsammans med några av oss i styrelsen.

Vägbeskrivning för den som vill ta sig till ängen på egen hand:
Du når området bäst från Överjärva gård. Gå över den blåa bron och sedan till höger mot Dammtorp. Det är en ca 10 min promenad. Om du kommer från Ulriksdals station, gå bara norrut utmed järnvägen. Ängen ligger på vänster sida om järnvägsspåret. När du går över Igelbäcken, strax innan Dammtorp svänger du vänster på skogsväg. Detta tar cirka 20 minuter.

]]>
https://solna-sundbyberg.naturskyddsforeningen.se/2018/04/23/fagning-pa-wahlberga-ang-nu-pa-sondag-29-april/feed/ 0
300 plagg byttes på Klädbytardagen i Ekensbergskyrkan! https://solna-sundbyberg.naturskyddsforeningen.se/2018/04/23/300-plagg-byttes-pa-kladbytardagen-i-ekensbergskyrkan/ https://solna-sundbyberg.naturskyddsforeningen.se/2018/04/23/300-plagg-byttes-pa-kladbytardagen-i-ekensbergskyrkan/#respond Mon, 23 Apr 2018 13:23:27 +0000 https://solna-sundbyberg.naturskyddsforeningen.se/?p=1032 Ett stort, stort tack till alla volontärer och klädbytare som kom till Ekensbergskyrkan den 14 april! Tillsammans bytte vi nästan 300 plagg och gjorde en viktig insats för miljön! Och slutligen ett stort tack till Liselotte och Åsa frårn kyrkan för pausunderhållningen medan vi sorterade kläderna. Vi återkommer förhoppningsvis med ännu ett tillfälle under hösten 2018!

 

]]>
https://solna-sundbyberg.naturskyddsforeningen.se/2018/04/23/300-plagg-byttes-pa-kladbytardagen-i-ekensbergskyrkan/feed/ 0
Underbara nyheter! Träden i Vasalundsparken är räddade! https://solna-sundbyberg.naturskyddsforeningen.se/2018/04/23/underbara-nyheter-traden-i-vasalundsparken-ar-raddade/ https://solna-sundbyberg.naturskyddsforeningen.se/2018/04/23/underbara-nyheter-traden-i-vasalundsparken-ar-raddade/#respond Mon, 23 Apr 2018 13:13:32 +0000 https://solna-sundbyberg.naturskyddsforeningen.se/?p=1027 I några månader såg det ut som att Solna stad beslutar att ta bort många värdefulla träd av Vasalundsparken, men nu har det vänt! I den nya versionen av detaljplanen tas ingreppet tillbaka:

”Breddningen av Dalvägen medför att cirka 348 kvm parkmark längs Dalvägen kommer att tas i anspråk. Delar av parkmarken, cirka 100 kvm, är sedan tidigare hårdgjorda ytor. Inga träd kommer att behövas tas bort. Ett träd ligger närmre än 1,5 m från Dalvägens planerade nya läge och kan därför behöva särskilda åtgärder för att kunna bevaras. Inom planområdet kommer nya träd planteras längs Dalvägen östra sida.”

Bilden för inlägget är tagen i januari där vi tillsammans med Rädda Råstasjön och Vasalundsparkens vänner ordnade en manifestation mot breddningen av Dalvägen och ingreppet i Vasalundsparken. På en av årets kallaste dagarna protesterade ett femtiotal tappra människor mot att 1400 kvadratmeter av parken skulle asfalteras och tolv träd, varav tio ekar, huggas ned. Naturskyddsföreningen yttrade sig under både samråds- och granskningsprocessen, och krävde att breddningen skulle stoppas och träden räddas. Alla våra påtryckningar gav alltså effekt och byggnadsnämnden kommer sannolikt besluta nästa vecka att det planerade ingreppet tas bort.

Tack alla som engagerat sig för träden och parken! Vi är glada för det vi åstadkommit tillsammans, men kampen om Vasalundsparken är inte över på långa vägar. Naturskyddsföreningen kräver att denna viktiga del av Solnas gröna infrastruktur får ett permanent skydd från framtida exploatering. Solnaborna behöver sina parker nu mer än någonsin. Parker i städer behöver vi för att få kontakt med naturen, för rekreation och återhämtning. Träden fyller många funktioner i en stad – de tar upp vatten, renar luften och är viktiga för den biologiska mångfalden. Människor som hör fågelsång och rör sig bland träd, särskilt lövträd, känner mindre stress och oro.

]]>
https://solna-sundbyberg.naturskyddsforeningen.se/2018/04/23/underbara-nyheter-traden-i-vasalundsparken-ar-raddade/feed/ 0