Kontakta oss

Kontakt och postmottagare:

Florian Reitmann
Vintrosagatan 3 lgh 1605
124 73 Bandhagen
f.reitmann@gmail.com – 073-5941 390

 

Postgirokonto: 4169914-1
O
m du vill skänka till Nätverket ”Rädda Råstasjön” skriv i överföringen ”Rädda Råstasjön”

 

Kontakt valberedning:

Linda Bell – lindasbell@gmail.com – 070-6270632

 

Medlemmar i styrelsen:

Florian Reitmann – ordförande

Barbro Lorentzon – kassör

Ariun Byambakhorloo – styrelseledamot

Beatrice Posse – styrelseledamot

Erik Rova Hedlund – styrelseledamot