Kontakta oss

Postmottagare:

Linda Bell
Sjövägen 21
169 55 Solna

Postgirokonto: 4169914-1
O
m du vill skänka till Nätverket ”Rädda Råstasjön” skriv i överföringen ”Rädda Råstasjön”

 

Kontakt valberedning:

Florian Reitmann, f.reitmann@gmail.com @floreitmann – 073-5941 390

 

Kontakt styrelsen:

Linda Bell – ordförande
lindasbell@gmail.com – @bellaslind070-6270 632

Peter Zvejnieks – vice-ordförande
zvejniekspeter@gmail.com – 070-9299 486

Laila Berglund – kassör

Barbro Lorentzon – styrelseledamot

Tove Holm – styrelseledamot

Victor Eriksson – styrelseledamot

Nina Larsson – suppleant

Sara Eriksson – suppleant