Aktuellt i Solna-Sundbybergskretsen 2021

Politisk påverkan, naturkänsla och konsumentmakt

Kommunernas klimatomställning

Klimatet är vår tids ödesfråga, och det krävs kraftfulla åtgärder för att begränsa jordens uppvärmning enligt Parisavtalets mål. Kommunerna har en nyckelroll i klimatomställningen, och tiden är knapp. Ett effektivt verktyg som används i flera kommuner i Sverige är klimatbudgetering, vilket betyder att man på lokal nivå sätter en budget för de koldioxidutsläpp man har rådighet över. Det får konsekvenser för exempelvis nybyggnation, ombyggnation, infrastruktur, transporter samt inköp och upphandling av livsmedel. Det är också möjligt att tillgodoräkna sig positiva åtgärder som exempelvis återplantering av naturmark och trädplantering. Naturskyddsföreningen anser att såväl Solna som Sundbyberg behöver växla upp tempot i klimatomställningen, och vi kommer under året försöka påverka den lokala politiken att sätta konkreta och tidssatta mål för utsläppsminskningar.


Avstyrker byggplaner för kontor i Nationalstadsparken

För 25 år sedan utsågs området Ulriksdal-Haga-Djurgården- Brunnsviken av förutseende beslutsfattare i bred politisk enighet till världens första nationalstadspark. Intentionen var att skydda parkens höga natur-, kultur- och rekreationsvärden för kommande generationer. Det var därför med förvåning och oro vi förra året tog del av Solna stads förslag att bygga 25 000 kvadratmeter kontor vid Annelund, nära Lings grav. Föreningen avstyrker byggplanerna som vi anser strider mot miljöbalken och kommer att skada parkens naturvärden. Vårt och andra föreningars och privatpersoners yttranden bearbetas nu av Solna men oavsett hur ärendet går vidare kommer Naturskyddsföreningen att fortsätta kämpa för den unika Nationalstadsparken.


Invändning till placering av ny tunnelbaneuppgång

Till Solna ska tunnelbanans gula linje dras, vilket Naturskyddsföreningen välkomnar. När föreningen granskade planen för området runt den nya stationen i Hagalund hade vi dock en del kritiska synpunkter. Solna vill i detaljplanen för Hagalund 4:10 spränga bort ett bergsparti (Albydalsberget) och ta ner samtliga träd på platsen. Här finns en lövskog med inslag av ek, lönn, tall och asp. Områdets naturvärden är knutna till det rika beståndet av gamla träd, men även till förekomsten av död ved i olika stadium. Det finns goda förutsättningar för vedsvamp, trädlevande insekter och fåglar. Åtta naturvårdsarter har dokumenterats på platsen varav tre arter (tallticka, reliktbock och kungsfågel) är rödlistade. Planens genomförande skulle få negativa konsekvenser för biologisk mångfald och den gröna infrastrukturen i centrala Solna. Vi uppmanar därför Solna kommun att ta fram alternativa förslag som gör det möjligt att spara detta lilla, men mycket viktiga grönområde.


Medlemsaktivitet vid Råstasjön

I oktober genomförde vi en uppskattad aktivitet vid naturreservatet Råstasjön. Fotografen Jonathan Stenvall höll en kortkurs i fågelfotografi och föreningen genomförde en övning för att inspirera till ökad artkunskap med hjälp av vårt material Naturfalken. Vi hoppas återkomma med fler aktiviteter i naturen under året 2021 – när det är säkert att träffas i grupp.


Planerad bytardag i vår

Tidigare år har vi genomfört uppskattade klädbytardagar både vår och höst. I år ber vi er istället att boka in datumet 17 april för bytardagen i det fria. Vi återkommer med detaljer – men vi hoppas kunna genomföra en aktivitet med byte av sticklingar/växter, prylar eller kläder utomhus om smittskyddsläget tillåter.


Wåhlberga äng

Naturskyddsföreningen Solna-Sundbyberg hjälper de båda kommunerna med att sköta Wåhlberga äng i Igelbäckens naturreservat. Vi planerar att genomföra en fagning på ängen i april och traditionellt lieslåtter på ängen i augusti. Följ gärna vår Facebooksida för information om evenemangen.

Dela

Kommentera

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.