Solnas cykelplan enligt cyklisterna

Idag lanserar Naturskyddsföreningen i Solna-Sundbyberg, Cykelköket Solna och Nätverket Cykla med lastcykel ett förslag för Solnas cykelplan enligt cyklisterna.

Det har tagit Solna flera år att ta fram en cykelplan men i höst ska den äntligen läggas fram. En tidigare version från i våras har fått så pass mycket kritik att den behövde omarbetas rejält. Efter sommaren tillsattes en grupp med tjänstemän och kommunpolitiker som ska revidera förslaget och sjösätta planen.

Trots massiv kritik om att cykelplaneringen i Solna har havererat och kommunen på ett vårdslöst sätt försämrat cykelvägar och pendlingsstråk vid nybyggnation, har arbetsgruppen inte anlitat extern expertis i sitt arbete. Kommunpolitikerna har dessutom inte tagit intryck av lyckade cykelplaner, som t.ex. från grannkommunen Sollentuna. Förslaget tycks heller inte vara förankrat i dagens cykelforskning. Det blir svårt för Solna att med så låga ambitioner kunna nå upp till den Regionala cykelplanens mål; att 20 % av alla resor ska ske med cykeln år 2030.

Vårt förslag

Ballenbak - Nederlands: Bakfietsmoeder op de Laan van Nieuw Oost-Indië in Den Haag. Creative commons license.

Familj med lastcykel. Foto: Ballenbak. Creative Commons license.

Naturskyddsföreningen i Solna-Sundbyberg, Cykelköket Solna och Nätverket Cykla med lastcykel har därför tagit fram ett eget förslag som visar vägen för en modern och ambitiös cykelinfrastruktur för Solna. Vårt mål är att 35% av alla resor ska ske med cykel år 2030. Vi har försökt höja blicken och har skapat en kombination av Solnas tidigare förslag, Sollentunas cykelplan, den Regionala Cykelplanen och erfarenheter från bl.a. besök i cykelnationen Nederländerna.

Vårt förslag beskriver, utöver att cykling ska uppmuntras och prioriteras, också att bindande tekniska mått för cykelbanor ska definieras för att skapa trygghet och säkerhet. Vinterunderhåll måste ske med regelbunden sandsopning och städning ska göras året runt.

Vi vill också råda bot på trafikfarliga utformningar som t ex korsningen Frösundaleden/Solnavägen och få bort 90- och 180-graders kurvor. Utformningen av cykelinfrastrukturen ska tillåta att fordon med en bredd på 115 cm kan färdas, såsom lastcyklar och cyklar för personer med funktionsnedsättning.

Photo by Workcycles: 9-girls-in-a-bakfiets.JPG. Creative Commons license.

Flickor på lastcyklar. Foto: Workcycles. Creative Commons license.

Cykeln är det mest demokratiska transportmedlet och måste kunna användas av alla; såväl av småbarn så som av personer med nedsatt balans. För att barn ska kunna cykla tryggt till skolan föreslår vi ”cykelfartsgator” där bilisten är gäst på cyklisternas gata. På sådana vägar måste bilisten anpassa sig efter cyklistens fart, en vägtyp som är vanlig i Nederländerna.

Men framför allt har vi, inspirerade av Sollentunas cykelplan, en konkret och tidsatt handlingsplan. För att Solna ska kunna bli en av Sveriges ledande cykelkommuner borde följande åtgärder genomföras:

 1. Staden ska ta fram en checklista för hur cykeln ska beaktas i olika skeden av planprocessen.
 2. Staden ska utse en cykelsamordnare med ett utpekat ansvar och dedikerad tid.
 3. Staden bör utse en referensgrupp för cykling med cykelsamordnare, experter, politiker och intresseorganisationer som arbetar aktivt med cykelfrågor i staden. I grannkommunen Sundbyberg har Folkpartiet lanserat ett sådant förslag som snart kan bli verklighet.
 4. För att ta reda på vad de boende i Solna tycker om kommunens arbete med cykelfrågor ska staden genomföra attitydundersökningar.

Cykling är lösningen på många problem

Att använda cykeln är yt- och energieffektivt samt klimatsmart. Cykling är den bästa transportlösningen när det gäller korta sträckor och pendlande, både för individen och för det allmänna. Forskare har visat att investeringar i cykling ger samhället pengar tillbaka till skillnad från motoriserade transportslag som kostar samhället mångdubbelt mer pengar för varje individuellt investerad krona. Solna stad tar själv upp att satsningar på cykling löser framkomlighetsproblemen i staden.

Vi vill att Solna ska bli en attraktiv, hälso- och miljöfrämjande stad. Vårt förslag är inte illusoriskt, utan fullt genomförbart och faktiskt nödvändigt! Ett Solna som satsar på cykling på ett medvetet och professionellt sätt kommer få en trevligare stadsmiljö, gladare medborgare, bli attraktivare för näringslivet och få ett rykte om sig att vara en föregångskommun.

 

För vidare information:
Cécile Everett, Kontaktperson Cykelgruppen i Naturskyddsföreningen Stockholms län, 073-0582 131
Florian Reitmann, Ordförande Naturskyddsföreningen i Solna-Sundbyberg, 073-5941 390
Thomas Rörby, Ordförande Cykelköket Solna, 076-4044 727

Dela

Kommentera

One thought on “Solnas cykelplan enligt cyklisterna

 1. Bra att ni tagit tagit fram ett förslag. Så här bra har det gått för grannkommunen
  Sollentuna. Kan vara ett tips att läsa om hur de lyckats.
  Sollentuna kommun är längst fram i bräschen för cykeltrafik.
  Kommunen lyfts fram som ett föregångsexempel och får högsta betyg i det regionala cykelbokslutet för Stockholms län. Som en följd av det har Sollentuna blivit inbjuden till flera cykelkonferenser för att presentera sitt framgångsrika arbete. I tisdags höll kommunen ett föredrag på den regionala cykelkonferensen hos Länsstyrelsen. Den 6 november är det dags på nytt. Då har Sollentuna bjudits in till ett frukostseminarium på konsultföretaget Trivector.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.