Samråd naturreservat för Råstasjön, Lötsjön-Golfängarna och Sundbybergs nya översiktsplan

Nu under sommaren pågår samråd för naturreservaten Lötsjön-Golfängarna samt Råstasjön. Det är glädjande att Solna och Sundbyberg nu inrättar naturreservat med fokus på rekreation, bevarande av närnatur och biologisk mångfald – och vi välkomnar givetvis inrättandet av de båda reservaten! Kretsen kommer att svara på samråden under sommaren, men vi uppmanar också våra medlemmar att göra sina röster hörda och svara enskilt.

Lötsjön

Vi kommer att i båda samrådsprocesserna peka på behovet av buffertzoner och betydelsen av att inte göra reservaten för små – helst hade vi sett ett interkommunalt reservat som lät de båda sjöarnas ytor växa ihop till ett sammanhållet område. Vi menar att det är centralt att både Solna och Sundbyberg i högre grad värnar och utvecklar den värdefulla gröna kilen mot Järva.

Sundbybergs översiktsplan 2030 finns också ute på samråd under sommaren och kretsen deltog i ett av de dialogmöten som ägde rum i slutet av maj. Även här uppmanar vi våra medlemmar att svara på samrådet. Vi kommer att arbeta med vårt svar under sommaren. Fokus kommer att vara på klimatanpassning, närnatur och trafik i Sveriges till ytan minsta kommun som nu exploateras i snabb takt.

Dela

Kommentera

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.