Underbara nyheter! Träden i Vasalundsparken är räddade!

I några månader såg det ut som att Solna stad beslutar att ta bort många värdefulla träd av Vasalundsparken, men nu har det vänt! I den nya versionen av detaljplanen tas ingreppet tillbaka:

”Breddningen av Dalvägen medför att cirka 348 kvm parkmark längs Dalvägen kommer att tas i anspråk. Delar av parkmarken, cirka 100 kvm, är sedan tidigare hårdgjorda ytor. Inga träd kommer att behövas tas bort. Ett träd ligger närmre än 1,5 m från Dalvägens planerade nya läge och kan därför behöva särskilda åtgärder för att kunna bevaras. Inom planområdet kommer nya träd planteras längs Dalvägen östra sida.”

Bilden för inlägget är tagen i januari där vi tillsammans med Rädda Råstasjön och Vasalundsparkens vänner ordnade en manifestation mot breddningen av Dalvägen och ingreppet i Vasalundsparken. På en av årets kallaste dagarna protesterade ett femtiotal tappra människor mot att 1400 kvadratmeter av parken skulle asfalteras och tolv träd, varav tio ekar, huggas ned. Naturskyddsföreningen yttrade sig under både samråds- och granskningsprocessen, och krävde att breddningen skulle stoppas och träden räddas. Alla våra påtryckningar gav alltså effekt och byggnadsnämnden kommer sannolikt besluta nästa vecka att det planerade ingreppet tas bort.

Tack alla som engagerat sig för träden och parken! Vi är glada för det vi åstadkommit tillsammans, men kampen om Vasalundsparken är inte över på långa vägar. Naturskyddsföreningen kräver att denna viktiga del av Solnas gröna infrastruktur får ett permanent skydd från framtida exploatering. Solnaborna behöver sina parker nu mer än någonsin. Parker i städer behöver vi för att få kontakt med naturen, för rekreation och återhämtning. Träden fyller många funktioner i en stad – de tar upp vatten, renar luften och är viktiga för den biologiska mångfalden. Människor som hör fågelsång och rör sig bland träd, särskilt lövträd, känner mindre stress och oro.

Dela

Kommentera

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.